İçeriğe geç

Etiket: teki

Sosyolojide öteki nedir

Sosyolojide Öteki Nedir? Sosyolojide öteki, toplumun bir parçası olarak gördüğü ama yabancı kabul ettiği, dışladığı ya da kutsal saydığı bir kimseyi ya da grubu ifade eder. Sosyolojide öteki, bireyi ya da toplumu oluşturan diğer unsurlardan farklı olarak görülür. Bu farklılık, etnik köken, cinsiyet, cinsel yönelim, sınıf, din ya da kültür arasındaki farklılıklardan kaynaklanabilir. Öteki, toplumun kendine benzeyenleri karşısında onu tanımlamak için kullandığı bir terimdir. Öteki, toplumun farklı kesimlerinin, özellikle de aşağılanan ve dışlanan kesimlerin, göz ardı edildiğini ya da reddedildiğini göstermek için kullanılır. Bu kavram, insanların farklılıklarını ve bunların toplum üzerindeki etkilerini anlamak için kullanılır. Öteki olma nedir? öteki olma,…

Yorum Bırak